ULTRASONOGRAFIA W ANESTEZJOLOGII
I INTENSYWNEJ TERAPII
Strona pod patronatem
Sekcji Ultrasonografii i Echokardiografii
Polskiego Towarzystwa Anestezjologii
i Intensywnej Terapii
patronat

Strona powstała dzięki
finansowemu wsparciu następujących firm:


sponsors