ULTRASONOGRAFIA W ANESTEZJOLOGII
I INTENSYWNEJ TERAPII
Strona pod patronatem
Sekcji Ultrasonografii i Echokardiografii
Polskiego Towarzystwa Anestezjologii
i Intensywnej Terapii
patronat

Strona powstaa dziki
finansowemu wsparciu nastpujcych firm:


sponsors